استفتائات تیممم

مجموعه: طهارت
منتشر شده در دوشنبه, 26 تیر 1391 10:05
تعداد بازدید: 6712

1- شخصی که فقط یک دست دارد، چگونه تیمم کند؟
ج: باید یک دستش را به زمین بزند و موضع تیمم را با همان دست مسح کند و با یک دست عرضا ً که تمام پیشانی را بگیرد و یا نصفش را اول مسح کند و بعد نصف دیگر را و بعد پشت دست را به زمین بمالد.


2- شخصی نزدیک اذان صبح در تنگی وقت در ماه مبارک رمضان تیمم کرده است، آیا شرعا ً می تواند با همین تیمم نماز بخواند و یا این که باید تیمم دیگری هم بنماید؟
ج: اگر امکان غسل کردن یا وضو گرفتن داشته باشد باید غسل کند یا وضو بگیرد، اما در صورتی که امکان غسل و وضو ندارد، باید تیمم دیگری هم بنماید.


3- کسی که هر وقت ادرار می کند، مقداری هم منی از او خارج می شود، با توجه به این که انجام غسل جنابت در هر بار ادرار برایش موجب عسر و حرج شود و ممکن است زیان آور باشد، آیا می تواند عباداتش را با تیمم انجام دهد؟
ج: به قدر امکان باید برای عباداتش غسل کند و اگر موجب عسر و حرج شود به آن مقدار وجوب غسل مرتفع می شود و باید تیمم کند.


4- بیمارانی که بی اختیار باد معده از آن ها خارج می شود و وضو گرفتن هم برایشان مضر است، آیا می توانند در کنار چیزی که تیمم به آن صحیح است نماز بخوانند تا در حال نماز پس از این که چیزی از آن ها خارج شد، تیمم نموده و نماز را ادامه دهند؟
ج: حکم سلسل البول را دارند که در رساله ی توضیح المسائل بیان شده، بلی اگر آب برای ایشان ضرر دارد تیمم کنند.


5- تیمم بر سنگ مرمر و موزاییک جایز است یا نه؟
ج: به شرط آن که گردی داشته باشند، جایز است.


6- در تیمم فرموده اید:« زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است، واجب است.» در جایی که فقط سنگی وجود دارد که به اندازه ی جای یک دست جا داردو چیزی که تیمم به آن جایز باشد غیر از همین سنگ وجود ندارد، آیا می شود هر یک از دست ها را به تنهایی بر آن بزند یا نه؟
ج: در این صورت هر دست را جداگانه بزند.


7- شخصی دو دستش زخمی می باشد، نایبی که می خواهد او را تیمم بدهد، به چه ترتیبی عمل کند؟
(رو به روی او بنشیند و دست هایش را به صورت او بکشد و یا از پشت، دست ها را از زیر بغل او بیاورد و به صورتش بکشد؟)
ج: تیمم دادن به هر دو صورت صحیح است.


8- آیا تیمم از غسل مستحبی کفایت می کند؟
ج: در صورتی که نمی تواند غسل کند، صحت تیمم خالی از اشکال نیست و احتیاط این است که رجاءً به جا آورد.


9- اشخاصی که به دلیل خجالت کشیدن از صاحب خانه که در آن مهمان هستند، یا پدر و مادر، نمی توانند غسل کنند آیا جایز است اکتفا به تیمم نمایند؟
ج: نمی توانند به تیمم اکتفا کنند، ولی در آخر وقت که زمان کافی برای غسل کردن دارند، تیمم نموده و وظیفه ی خود را انجام دهند.


10- کسی که وظیفه اش جمع بین وضو و تیمم است، آیا باید اول تیمم کند یا مخیر است؟
ج: در فرض سئوال مخیر است.


11- کسی که وظیفه اش تیمم است، آیا جایز است قبل از وقت نماز تیمم کند؟
ج: بعد از دخول وقت باید تیمم کرد.


12- آیا با تیمم بدل از غسل می شود نماز خواند یا وضو هم لازم است؟
ج: با تیمم بدل از غسل جنابت می تواند نماز بخواند.


13- اگر خاک و سنگ و... پیدا نکنیم آیا صحیح است بر روی فرش و پارچه نخی و یا گرد و غبار بسیار کم زیر فرش تیمم نماییم؟
ج: اگر در عرف بگویند غبار دارد، صحیح است.


14- آیا در تیمم کشیدن دست روی بینی هم لازم است یا منظور از روی بینی که در فتاوی آمده بین دو ابرو می باشد؟
ج: باید تا برآمدگی بینی مسح کرد.