السلام علیک یا رسول الله (ص)


به مناسبت سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام مجلس عزا و سوگواری

در دفتر حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی برگزار می گردد.


زمان: جمعه 26 آبان به مدت سه روز از ساعت:10:30

 زکات فطره

مسأله 1999ـکسی که موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند، هر نفر به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) گندم یا جو يا خرما يا کشمش برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است.
مسأله 2000ـكسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد که بتواندمخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

مسأله 2001ـانسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مى شوند بدهد، خواه بزرگ باشند يا كوچك، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنا¬ن بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر ديگر.
مسأله 2002ـاگر كسى را كه نانخور اوست و در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل نمايد كه از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد لازم نیست خودش فطره او را بدهد و هم چنین اگر نانخور او ثقه و راستگو باشد و خبر دهد که فطره اش را از مالی که نزد او هست داده است.
مسأله 2003ـفطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود بر او واجب است، امّا اگر برای افطار شب عید فطر دعوت شده باشد فطره بر میزبان واجب نیست.
مسأله 2004ـفطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحب خانه وارد شده و مدتی نزد او می ماند بنابر احتیاط واجب است و همچنین است فطره کسانی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.
مسأله 2005ـفطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد می شود بر صاحب خانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.
مسأله 2006ـاگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست و اگر بیهوش باشد بنابر احتیاط فطره بر او واجب است.
مسأله 2007ـاگر پیش از غروب یا مقارن غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شوددر صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد باید زکات فطره را بدهد.
مسأله 2008ـکسی که موقع غروب شب عید فطر زکات فطره بر او اجب نیست اگر تا پیش از ظهر روز عید شرط های واجب شدن فطره در او پیدا شود مستحب است زکات فطره را بدهد.
مسأله 2009ـکافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره براو واجب نیست ولی مسلمانی که شیعه نبوده اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زکات فطره را بدهد.
مسأله 2010ـکسی که فقط به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم و مانند آن دارد مستحب است زکات فطره را بدهد و چنان چه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آن ها را هم بدهد می تواند به قصد قطره آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از آن ها صغیر باشد ولی او به جای او می گیرد و احتیاط واجب آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.
مسأله 2011ـ هرگاه بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود يا كسى نانخور او گردد واجب نیست فطره او را بدهد اگرچه مستحبّ است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نانخور او حساب می شوند بدهد.
مسأله 2012ـاگر انسان نانخور كسى باشد، و پیش از غروب یامقارن غروب نانخور ديگرى شود، زكات فطره او بر کسی که نانخور او شده واجب است، مثل اين كه دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
مسأله 2013ـکسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد.
مسأله 2014ـهرگاه فطره انسان بر ديگرى واجب باشد و او فطره ندهد بر خود انسان واجب نمی شود.
مسأله 2015ـاگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است، خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.
مسأله 2016ـزنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نانخور کس ديگرى باشد، فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نانخور کس دیگر نیست در صورتی که فقیر نباشد باید شخصاً فطره خود را بدهد.
مسأله 2017ـكسى كه سيّد نیست نمى تواند به سید زكات فطره بدهد حتی اگر سیدی نانخور او باشد نمی تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.
مسأله 2018ـفطره طفلی که از مادر يا دايه شير مى خورد بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى پردازد و لی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از اموال خود آن طفل بردارند فطره او بر كسى واجب نيست.
مسأله 2019ـانسان اگرچه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.
مسأله 2020ـهرگاه انسان كسى را اجير كند و شرط نمايد كه مخارج او را نيز بدهد ايد فطره او را هم بدهد، پس به طور کلی میزان این است که نانخور او محسوب شود تا زکات فطره وی بر موجر واجب گردد.
مسأله 2021ـهرگاه كسى بعد از غروب شب عید فطر بمیرد باید فطره او و عيالاتش را از مالش بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد واجب نيست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

حضرت مهدی (علیه السلام) ما أرْغَمُ أنْفُ الشَيْطانَ بِشَىءٍ مِثْلَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وَ أرْ غَمْ أنْفَ الشَّيْطانَ؛ با هيچ چيز مثل نماز، بينى شيطان به خاك ماليده نمى شود پس نماز را به پادار و بينى شيطان را به خاك بمال. بحارالانوار، ج 53، ص 182
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR