السلام علیک یا رسول الله (ص)


به مناسبت سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام مجلس عزا و سوگواری

در دفتر حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی برگزار می گردد.


زمان: جمعه 26 آبان به مدت سه روز از ساعت:10:30

 احکام خمس 2

1) آيا به کساني که از طريق مادر سيد هستند خمس مي رسد يا خير؟
ج: به کسی که مادرش سید است خمس نمی توان داد.

 

5) اگر مغازه و کسب و کار شخصي وسعت داشته باشد و اصلا ًتوجهي به اين مطلب ندارد که ساليانه چقدر پس انداز و اضافه بر درآمد داشته است، آيا مي تواند ساليانه پولي را علي الحساب پرداخت نمايد تا وقت مناسب فرا رسد و زندگيش را محاسبه کند؟

ج: محاسبه لازم است مگر در صورتی که عسر و حرج باشد که در این صورت تخمینی کافی است.

 

6) فردي که براي اولين بار مي خواهد خمس پرداخت کند بايد از کجا شروع کند؟
ج: بعد از شروع به کسب و یا حصول فایده در سر سال حساب نموده اضافه را تخمیس کند.


7) فردي مبلغي را به جهت خمس مي خواهد پرداخت کند اما مي داند که اگر پرداخت شود ديگر نمي تواند با ما بقي موجود تجارت کند در اين صورت بايد چه کار کند؟
ج: با حاکم شرع دستگردان کند و یا اجازه بگیرد تا هر وقت ممکن بود پرداخت نماید.


8)حداکثر زمان دستگردان چقدر است؟
ج: با نظر حاکم شرع تعیین می شود.


9) آيا مي توان با کسي که اعتقاد به دادن حقوق شرعي ندارد در کار و تجارت شريک شد؟
ج: شراکت با چنین اشخاصی خالی از اشکال نیست.


13) به علويه اي که فقير بوده سهم سادات داده اند، آيا اين خانم مي تواند اين سهم سادات را براي خرجي فرزندانش که سيد نيستند صرف بنمايد يا خير؟
ج: بلی می تواند.


14) شايع شده که اگر سيد تالار منزلش از طلا باشد باز هم مي توان به او سهم سادات داد! آيا چنين کلامي صحيح است؟
ج: این کلام صحیح نیست ولی سید به مقدار نیاز و شأن خود می تواند سهم بگیرد.


17) آيا به سيدي که فقير و مستمند است ولي حقوق شرعي را در راه خلاف شرع صرف مي کند يا سيدي که فقير است اما تجاهر به فسق مي کند مي توان حقوق شرعي داد يا خير؟
ج: بنابر احتیاط به چنین سیدی نمی شود خمس داد.


18) اگر در ميان سال خمسي مغازه اي خريداري شود يا براي مغازه اجناسي تهيه شود آيا آن ها خمس دارند؟
ج: در سر سال خمس آنها واجب می شود.


19) آيا خريد ماشين جزو درآمد کاري محسوب مي شود که بايد سر سال خمسي، خمس آن را داد يا جزو مؤونه زندگي حساب مي شود که اگر وسط سال خريداري شود خمس ندارد؟
ج: برای کارهای شخصی و غیر تجاری استفاده شود خمس ندارد.


20) اگر ماشين را هم براي خانه و زندگي و هم براي کار و کاسبي خريداري کرده به اين صورت که پنجاه درصد براي استفاده زندگي و پنجاه درصد براي استفاده کاري، در اين صورت خمس چگونه محاسبه مي شود؟ توضيح دهيد.
ج: خمس را هم بالنسبه حساب کند.


24) موجودي هر سال خمسي را بايد نسبت به موجودي کدام سال محاسبه کرد؟
ج: در سال اول تمام موجودی را و در سالهای بعد اضافه بر مخمّس را حساب کند.


28) اگر پدري به اولاد خود مغازه اي را به عنوان هديه داده باشد آيا اين مغازه خمس دارد؟
ج: بلی خمس دارد.


29) آيا به هدايايي که دريافت مي شود خمس تعلق مي گيرد؟
ج: در هدایای جزئی تعلق نمی گیرد.


30) اگر در بين سال خمسي از هدايا استفاده شود باز هم خمس دارند؟
ج: اگر هدایا معتنی به(قابل توجه) باشند خمس دارند.


34) اگر شخصي براي فرزندش خانه اي را خريداري کند در حالي که فرزندش هنوز به دوران بلوغ نرسيده و هنوز هم از آن واحد استفاده نمي شود، آيا آن خانه يا طبقه خمس دارد؟
ج: اگر به فرزند تملیک نکرده باید خمس آنرا بدهد و اگر به فرزند تملیک نموده اگر قبل از بلوغ است بر غیر بالغ خمس واجب نیست و اگر بعد از بلوغ است خود فرزند باید خمس آن را بپردازد.


35) اگر پدر با پول مخمس براي فرزندش خانه اي تدارک ببيند در اين صورت آيا خمس دادن براي فرزند در هنگام فروش خانه واجب است؟
ج: در صورتیکه فعلاً فرزند بالغ است به آن منزل نیاز ندارد به تمام قیمت، خمس تعلق می گیرد.


38) آيا زوجه يا زوج مي توانند به جهت عدم پرداخت خمس از سوي همسر مضايقاتي را بر ايشان داشته باشند؟
ج: از باب امر به معروف می توانند.


40) در چه مواردي مجتهد جامع الشرايط با مکلف براي پرداخت خمس مصالحه مي کند؟
ج: در مواردی که تعلق خمس یا مقدارآن معلوم نشود حاکم شرع مصالحه می کند.


41) شخصي چند سال خمس پرداخت مي کرده ولي بنا به دلايلي ديگر خمس نداده (مثلا يادش رفته بوده يا فکر مي کرده که ديگر به او تعلق نمي گيرد) اما حالا دوباره تصميم گرفته خمس اموالش را پرداخت کند چگونه بايد اموالش را محاسبه کند و چه سالي را مبنا قرار دهد ؟
ج: اگر موجودی هر سال را بداند یا بتواند بدست آورد، به همان مقدار تخمیس می کند وگرنه فعلاً اضافه را حساب می کند و اگر در بعضی از سالها سرمایه کم شده باشد باید مصالحه کرد.


47) اگر احتمال وصول چک یا طلب نمي رفت و اتفاقا وصول شد آيا خمس دارد و چه زماني بايد آن را پرداخت کند؟
ج: بلی خمس دارد و هنگام وصول باید بپردازد.


48) آيا انسان مي تواند خمس دارايي هاي خود را محاسبه کند و آنچه را که بايد به عنوان خمس بدهد بر ذمه خود قرار داده و هرگاه که توانست پرداخت نمايد؟
ج: با اذن حاکم شرع می تواند.


49) مبلغي را به عنوان قرض به شخصي داده ايم آيا اين مبلغ قرض داده شده را به حساب سال خود بياوريم يا قرض گيرنده بايد به حساب سال خود آورده و محاسبه کند؟
ج: قرض دهنده باید به حساب در آورد.


50) اگر فردي قبل از رسيدن سال خمسي به مردم بدهکار باشد آيا آن بدهي را جزو سرمايه خود آورد يا آن که آن را منها کند؟
ج: اگر بدهی بابت مؤنه خود و دیگران صرف کرده از درآمد سال اداء کسر می کند بلی اگر در سرمایه صرف کرده (داخل سرمایه است)کسر می شود.


51) اگر پدر يک خانواده خمس ندهد، همسر و بچه هاي او آيا مي توانند بر سر سفره و مخارجي که آن پدر خرج مي کند بنشينند؟
ج: می توانند.


55) آيا خمس را مي توان از خود جنس پرداخت نمود يا همواره بايد وجه خمس صرفا ً پول باشد؟
ج: می توان ولی احوط دادن پول است.


56) گاهي اتفاق مي افتد که اجناس ريز و کوچکي پيدا مي شود که از محدوده چشم مکلف خارج است، براي محاسبه دقيق از چه راهي بايد استفاده نمود؟
ج: در صورت عدم علم به چنین اشیائی مشکلی نیست و برای احتیاط می تواند مقداری اضافه حساب نماید.


57) اگر شخصي اجناسي را در اول سال تهيه و خريداري کرده و اکنون خواهان محاسبه خمس آن باشد آيا بايد به قيمت خريداري شده آن روز محاسبه کند يا به قيمتي که هم اينک ارزش دارد؟
ج: قیمت فعلی را باید حساب کند.


58) آيا مي شود از سال خمسي خود، محاسبه را چند روز به جلو يا عقب انداخت؟
ج: تاخیر از سال خمسی جایز نیست.


59) اگر شخصي يافت شود که هيچ درآمدي نداشته باشد يا اگر داشته باشد به اندازه مخارج خود و زن و بچه اوست و اضافه نمي آورد آيا بر او هم واجب است که سر سال و حساب و کتاب داشته باشد؟
ج: لازم نیست.


61) شأنيت چيست و ارزش شأنيت افراد چگونه مشخص مي شود؟
ج: در این موارد ملاک عرف است.


62) آيا صرف اين که در شأن شخص تاجر آن است که دو خانه يا ماشين داشته باشد کفايت مي کند يا اینکه در شأنيت بايد احتياج فعلي را در نظر گرفت؟
ج: در شأن احتیاج معتبر نیست.


63) اگر شخصي براي خود بيش از شأنيت فعلي ماشين يا خانه اي تهيه کرده باشد آيا بايد خمس مواردی را که بیش از شأنيت اوست بدهد؟
ج: بلی.


64) شخصي در بازار است و همه چيز خريداري مي کند ولي در عين حال سر سال خمسي ندارد، وقتي از او سؤال مي شود چرا سر سال نداري؟ مي گويد: «اصلا ً امکان محاسبه اين گونه معاملات را ندارم چون خارج از حسابرسي معاملات بازاري است.» در اين حال اين شخص بايد چه کار کند؟
ج: اگر واقعاً امکان حسابرسی ندارد به مقدار متیقّن خمس پرداخت می کند گرچه احتیاط این است که به مقداری بدهد که یقین کند ذمّه اش بری شده است.


65) آيا مي شود قبل از سال خمسي، علي الحساب خمس و حقوق شرعيه را پرداخت کرد و سپس سر سال مابقي را پرداخت؟
ج: جایز است گرچه خلاف احتیاط است.


68) اگر شخصي اموال کسب و کار خود را در زمان حيات خود بين فرزندانش تقسيم نمايد، آيا باز هم بايد سر سال خود خمس آن اموال تقسيم شده را پرداخت کند؟
ج: فرزندان هر کدام باید سرسال حساب نموده اضافه را خمس بدهند.


69) اگر ارثي به فردی برسد آيا بايد خمس آن ارث را بدهد؟
ج: لازم نیست مگر از جائی ارث برسد که گمان نداشته است.


70) اگر به خانمي مهريه داده شود، آيا بر آن خانم دادن خمس مهريه واجب است يا خير؟
ج: مهریّه خمس ندارد.


78) اگر يقين داشته باشيم که فروشنده خمسش را نمي دهد وظيفه ما چيست؟
ج: در خرید مشکلی ندارد.


79) در لباس يا احرامي که به عنوان هديه به ما داده شده و نمي دانيم خمس آن را داده اند يا نه آيا مي شود نماز خواند و يا حج نمود؟
ج: بلی می شود نماز خواند و حج نمود.


80) اگر يقين داشته باشيم که هديه دهنده خمس آن را نداده، آيا مي شود در آن نماز خواند و حج نمود؟
ج: بلی می تواند.


83) اگر فرزندي متوجه شود که پدر او سر سال ندارد و خمس نمي دهد یا به عکس در اين صورت وظيفه چیست؟
ج: با مراعات شرایط امر به معروف لازم است امر به معروف کند.


84) آيا بر شوهر لازم است که همسرش را که درآمد دارد امر به دادن خمس نمايد؟
ج: بلی از باب امر به معروف لازم است.


86) آيا افراد خانواده مي توانند از مال همديگر در صورتي که يقين به ندادن خمس از سوي طرف مقابل داشته باشند خمس را جدا کنند و به مجتهد بدهند؟
ج: جایز است به شرط اینکه از مجتهد اجازه بگیرد.


89) افرادي هستند که از راه حرام درآمد دارند و مقداري نيز از مال حلال در آمد دارند و سر سال خمس آن را مي دهند. آيا چنين کاري صحيح است؟
ج: نسبت به مال حلال ذمّه اش بری می شود.


90) شخصي که تازه مسلمان شده است، آيا تمام زندگي و کسب و کارش را در روز اسلام آوردنش بايد به ارزش روز محاسبه کند و خمس آن را بدهد يا بايد يک سال از آن بگذرد سپس محاسبه نمايد؟
ج: خمس به منافع بعد از اسلامش تعلق می گیرد.


91) آيا فرد مي تواند تعمداً حقوق شرعي خود را به تاخير اندازد؟
ج: جایز نیست.


92) اگر شخصي سهواً سر سال خود را حساب نکرد يا يادش رفت و حقوق شرعي خود را به تأخير انداخت، در اين حال چه بايد بکند؟
ج: باید به حساب سرسال حقوق شرعی را پرداخت کند.


93) پدری از دار دنيا رفته که خمس نمي داده است و پسرش حالا مي خواهد بدهي هاي پدر را پرداخت نمايد چگونه بايد محاسبه نمايد؟
ج: خمس غیر مؤونه را پرداخت کند.


95) اگر بدانيم شخصي خمس نمي دهد آيا واجب است او را نسبت به مسائل حقوق شرعي آگاه سازيم يا خير؟
ج: بلی لازم است.


96) فرد نابالغی که درآمد دارد آیا بايد خمس بدهد؟
ج: در حال طفولیت وجوبش معلوم نیست و بعد از بلوغ بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهد.


98) اگر شخصي مسلمان و شيعه باشد و پدر او که مسلمان نبوده و اعتقادي به خمس ندارد از دنيا برود، در اين صورت فرزند که مي داند خمس اين ارث را پدر نداده زيرا معتقد به خمس نبوده است، آيا بايد خمسش را بدهد يا آن ارث خمس ندارد؟
ج: ظاهراً خمس ندارد.


103) اگر عروس در عقد شرط کند که شوهر آينده اش بايد اهل خمس و حقوق شرعي باشد آيا در صورت پذيرفتن از سوي داماد عمل شرط لازم می شود؟
ج: عمل به شرط لازم است.


104) سودي که از مهريه یا ارث به دست انسان مي رسد آيا خمس دارد؟
ج: بلی خمس دارد.


109) آيا لوازمي مانند آلات قمار و يا سازهاي موسيقي و...(از لوازم محرمات) نيز براي محاسبه خمس بايد جزو سرمايه محسوب شود يا خير؟
ج: بنابر احتیاط مقدار پولی که داده خمس دارد.


113) آيا به حبوباتي که در منزل هست با رسيدن سال خمسي ، خمس تعلق مي گيرد؟
ج: باید جزء درآمد حساب کرد.


118) آيا به پتوهايي که صاحبخانه براي مهمان نگه مي دارد و بعضا در طي يک سال از آن ها استفاده نمي کند خمس تعلق مي گيرد؟
ج: اگر مؤونه حساب شود، خمس ندارد.


121) آيا خريد مجسمه جزو خرج هاي ساليانه است يا بايد خمس پولي که با آن مجسمه را خريده ايم را بپردازيم؟
ج: پولی که داده اید جزو درآمد حساب کنید.


123) اگر کساني لباس هاي متعدد داشته باشند بايد خمس آ ن ها را بدهند؟
ج: اگر مؤونه حساب شود خمس ندارد.


124) اگر شوهر با پول خمس نداده مهريه زن را بدهد، وظيفه زن چيست؟
ج: اگر عین پول غیر مخمس باشد، خمس آن به ذمه مرد منتقل می شود.


125) اگر شوهري بخواهد پول غير مخمس را مهريه زن قرار دهد آيا عقد آن ها صحيح است؟
ج: عقد باطل نمی شود.


126) اگر کسي بخواهد با پول غير مخمس پول حمامي یا سازمان آب را بدهد آيا غسل او صحيح است ؟
ج: غسل صحیح است، ولی مرتکب کار حرامی شده و ذمه اش به مستحقین خمس مشغول است.


128)اگر کسي با پول غير مخمس غذايي تهيه کند آيا خوردن آن غذا از سوي اطرافيان صحيح است؟
ج: به نظر ما مشکلی ندارد.


134) آيا به خانه هايي که سازمان ها به اين صورت که فرد هر ماه مبلغي را پرداخت مي کند و مثلاً بعد از دو سال به آن ها خانه مي دهند خمس تعلق مي گيرد؟
ج: تعلق خمس معلوم نیست.


136) اگر با پول غير مخمس ظرفي تهيه شود آيا غذا خوردن و يا وضو گرفتن در آن ظرف جايز است ؟ و آيا وضو باطل است يا خير؟
ج: خمس به ذمه منتقل می شود لذا تصرف در ظرف جایز است .


138) آيا به نوارهاي کاستي که ممکن است انسان يک سال بگذرد ولي بعضي از آن ها را گوش نکند خمس تعلق مي گيرد؟
ج: اگر نسبت به شئوناتش مؤنه باشد خمس ندارد.


140) آيا به نوارهاي کاست يا فيلم هاي ويدئويي که بر روي آن ها موسيقي ضبط شده خمس تعلق مي گيرد؟
ج: آن مقداری که پول داده است خمس دارد.


141) اگر صاحب حساب چکي را به کسي بدهد و سال خمسي او فرا رسد و هنوز چک به حساب مشتري نرفته باشد آيا صاحب حساب بايد خمس آن مال را بدهد؟
ج: اگر مدت چک نرسیده باشد وجه چک مال صاحبش می باشد و باید به حساب بیاورد.


145) اگر پولي را به کسي قرض دهيم و بعد از سال خمسي به ما برگردد آيا خمس دارد يا خير؟
ج: بلی خمس دارد.


151) پولي را که شوهر به زن داده و اجازه دخل و تصرف کامل را نيز به وي مي دهد آيا اگر زن چيزي از اين پول را پس انداز کند خمس دارد؟
ج: اگر از اجازه شوهرش جواز تملّک هم استفاده شود سرسال خمس ندارد مگر اینکه مبلغ معتنا بهی باشد.


152) شخصي که شغل اصلي او کاسبي نيست ولي گاهي منفعت کسب دارد،آيا مي تواند درآمدهاي مختلفي را که به دست مي آورد جداگانه محاسبه کند و اگر مازاد بر مئونه سال بود ، خمسش را بپردازد يا اين که حتماً بايد سال خمسي داشته باشد؟
ج: بلی می تواند.


156) آيا مبالغي که در عروسي ها به عنوان هديه جمع مي شود متعلق خمس است يا خير؟ و اگر هست چه زماني بايد آن را پرداخت؟
ج: اگر هر هدیه ای به تنهائی معتنی به باشد خمس دارد واگر مجموع معتنی به است احتیاطاً خمسش را بدهد در هر دو صورت در سر سال خمس زائد بر مؤونه تخمیس شود.


158) پول نذري و هدايايي که نزد انسان باقي مانده و هنوز به صاحبانش داده نشده است آيا با فرا رسيدن سال خمسي ،متعلق خمس مي شوند؟
ج: باید خمس آنها را داد مگر اینکه نذر به شرط نتیجه باشد( با تحقق نذر مال منذورله بشود) مثلاً بگوید اگر پسرم خوب شد فلان مبلغ یا حیوانی مال فلان کس باشد.


164) اگر کالا يا سرمايه اي مخمس (فرضا يکصد هزار تومان )تهيه شود و در سال بعد ،ارزش آن معادل يکصد و چهل هزار تومان شود آيا ارزش افزوده مشمول خمس مي شود يا جزو سرمايه مخمس است؟
ج: اگرفرضاً سرمایه پول ایرانی است اضافه ارزش آن خمس ندارد واگر ارزش اجناس دیگر بالا رفته اضافه اش خمس دارد.


165) شخصي ساختمان يا ملکي را بدين قصد خريداري مي کند که بعد از چند سال بتواند با فروش آن، وسايل مورد نياز ازدواج فرزندانش را فراهم کند ،آيا هنگام فروش بايد خمس قيمت را بپردازد؟
ج: بلی.


167) پدري يک قطعه زمين را به قيمت 150هزار تومان به فرزندش فروخت حال آن که قيمت واقعي آن بيش از يک ميليون تومان است،در اين صورت آيا بايد خمس مبلغ پرداخت شده بابت زمين را بپردازد يا ارزش واقعي آن را؟
ج: اگر در وسط سال خمسی باشد سر سال اگر زائد باشد به مبلغ فروش خمس تعلق می گیرد.


171) فردي براي ساختن خانه چند ماشين آجر خريده اما در حين ساختن خانه به خاطر مشکلات نتوانسته خانه را تکميل کند .آيا اين مصالح متعلق خمس است؟
ج: نه خیر.


172) مبلغي پولِ پيش به عنوان قرض الحسنه در اختيار صاحبخانه است تا ماهيانه اجاره کمتري براي خانه پرداخت شود ،آيا اين پول خمس دارد؟
ج: بر قرض خمس نیت وبر مستأجر (صاحب پول) اگر پول پیش پرداخت از سالهای قبلی نبوده و نیاز مبرم دارد خانه را به نحو اجاره کند خمس ندارد.


190) اگر فرد براي تهيه مايحتاج زندگي مجبور باشد پولي پس انداز کند ، آيا مي تواند براي اين که اين پول متعلق خمس نشود موقتاً طلا بخرد و استفاده کند (يا به خانمش دهد)و بعداً با فروش آن مايحتاج زندگي را بخرد؟
ج: اگر مؤنه محسوب شود خمس ندارد.


198) اگر شخصي از جانب يکي از مراجع مجاز به تعيين حساب سال است در محاسبات خود اشتباه کند ودر نتيجه آنچه از اشخاص وصول مي کند کم يا زياد شود ، وبعداً بفهمد چه وظيفه اي دارد ؟
ج: اکر افراط و تفریط کند باید تأمین کند و اگر اضافه گرفته باید به صاحبش رد کند و اگر نشناسد یا ممکن نباشد بابت رد مظالم پرداخت کند.


199) کسي که حسابش را اين فرد رسيدگي کرده چه کاري بايد بگند ؟
ج: اگر کمتر از مبلغ لازم گرفته باشد باید پرداخت کند واگر اضافه داده حاکم شرع رجوع کند.


202) شخصي از در آمد سال گذشته خود يکصد هزار تومان اضافه بر مخارج داشته و خمس آن را نداده است ودر سال جاري تمام آن را خرج مايحتاج زندگي کرده است ، حال مي خواهد بدهي خمس آن را بدهد . اگر بخواهد در سال جاري بدهي خمس خود را از آن در آمد سال جاري بدهد چه مقدار بايد بپردازد ؟
ج: در فرض مسأله اگر 24 هزار تومان بدهد از آن بابت ذمه اش بری میشود.


207) مقداري پول و اجناس متفرقه براي عزاداري ماه محرم جمع شده و زياد آمده که در سال هاي بعد مصرف خواهند شد ، آيا خمس آن ها واجب است؟
ج: اگر مال شخصی نیست یعنی در محلی برای عزاداری جمع شده خمس ندارد.


208) شخصي در سفر براي ارحام و دوستان و ... سوغات خريده و قبل از تحويل به آن ها سال خمسي وي فرا رسيده است آيا بايد خمس آن ها را بدهد؟
ج: بلی باید داد.


209) اگر سفيه يا مجنون مالک پولي شوند که بايد خمس آن داده شود وظيفه چيست؟
ج: تعلق خمس به اموال سفیه و مجنون معل.م نیست.


214) شخصي براي انجام دادن کاري اجير شده است و طبق قرار داد ،پس از چند سال که کار تمام مي شود اجرتش را دريافت مي کند . آيا اجرت همه سال هاي قرارداد متعلق خمس است يا فقط خمس اجرت سال آخر به عهده اوست؟
ج: به اجرت همه سال ها خمس تعلق می گیرد بعد از اخراج مؤنه سالها.


216) اگر فردي با پول مخمس سهامي بخرد آيا به اضافه قيمت سهام در صورت ترقي خمس تعلق مي گيرد؟
ج: در حین فروش اضافه خمس دارد.


221) اگر بيمه امروز پولي را بابت خسارت بدهد اما فردا سال خمسي فرد باشد آيا به اين پول خمس تعلق مي گيرد؟
ج: اگر خسارت دریافت شده بابت مؤنات است مانند ماشین و غیره خمس دارد (بنابر احتیاط خمس دارد) و اگر بابت سرمایه تلف شده است خمس ندارد.


222) آيا هنگام پرداخت خمس قصد قربت واجب و لازم است؟
ج: بلی.


279) اگر ارثيه اي را که متعلق خمس نيست بفروشند و تبديل به نقد کنند آيا بعد از تبديل مشمول خمس خواهد بود؟
ج: نه خیر.


281) اگر طلاب با شهريه خود چيزي بخرند و بر آن سال بگذرد آيا متعلق خمس مي شود؟
ج: بنابر احتیاط لازم است.


286) اگر سيدي غير شيعي باشد(مسيحي ،يهودي يا ناصبي...)و فقير و مسکين يا ابن السبيل باشد آيا مي شود سهم سادات را به او داد؟
ج: به سید غیر شیعی نمی شود داد.


291) اگر کسي بدون اجازه مجتهد تمام يا قسمتي از خمس را به بيمارستان يا جاي ديگري کمک کند آيا ذمه وي درآن باره بري مي شود؟
ج: با اجازه حاکم شرع ذمه اش بری می شود.


292) اگر کسي در تنگي معيشت باشد آيا مي شود از سهم مبارک امام به ايشان کمک کرد؟(اگر بله تا چه حد؟)
ج: اگر فقیر باشد به مقدار رفع حاجت می شود داد.


293) آيا مي شود سهم امام را در امور عام المنفعه صرف کرد؟
ج: باید شخص به نظر مقلد خود رجوع کند.


299) آيا به سيدي که اظهار مي کند فقير و نيازمند است مي توان از سهم سادات داد؟
ج: اگر سابقاً غنی نبوده جواز بعید نیست.


307) آيا پس از فروختن ماشين و منزل که مرونه بوده پرداخت خمس آن ها واجب است؟
ج: خمس تعلق نمی گیرد.


320) آيا مي شود به سيد زياده از موونه يک سالش داد؟
ج: نمی توان داد.


323) اگر فردي در پايان سال حساب خمس خود بنمايد ولي هنوز آن را پرداخت نکرده باشد مي تواند در بقيه آن تصرف کند؟
ج: بدون اجازه حاکم شرع تصرف جایز نیست.


324) آيا براي شخصي که فقط يکي از بدهي خود را مي تواند پرداخت کند آيا پرداخت بدهي ناشي از خمس مقدم است يا بدهي ناشي از طلب مردم؟
ج: با اجازه حاکم شرع می تواند طلب مردم را بدهد.


328) شخصي مقداري خمس بدهکار بوده و پيش از اداي آن طي حادثه اي فوت کرده و يکي از نزديکانش که از بدهکاري او مطلع بوده از اموال متوفي بدهي را پرداخته است،اين کار چه حکمي دارد و آيا درست است يا خير و نيز آيا کفايت مي کند؟
ج: کفایت می کند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

حضرت مهدی (علیه السلام) ما أرْغَمُ أنْفُ الشَيْطانَ بِشَىءٍ مِثْلَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وَ أرْ غَمْ أنْفَ الشَّيْطانَ؛ با هيچ چيز مثل نماز، بينى شيطان به خاك ماليده نمى شود پس نماز را به پادار و بينى شيطان را به خاك بمال. بحارالانوار، ج 53، ص 182
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR