استفتائات روزه

سؤال 1. آیا رویت هلال ماه خصوصاً در ماه مبارک رمضان با چشم مسلح معتبر است یا حتماً باید با چشم غیر مسلح دیده شود؟
ج: به نظر ما با چشم مسلح اعتباری ندارد.


سؤال 2. کسی که به نیت غسل به حمام رفته و فردای آن روز شک می‌کندکه غسل کرده یا نه چه تکلیفی دارد و تکلیف نماز و روزه اش چه می‌شود؟
ج: در فرض سئوال ، باید غسل کند و نمازش را هم اعاده نماید.


سؤال 3. شخصی که در غسلهای خود ترتیب را مراعات نمی‌کرده ، مثلاًاول بدن را می‌شسته و بعد سر را و یا اول سر را شسته بعد تمام بدن را یکجا شسته و یا طرف چپ را قبل از طرف راست شسته باشد نسبت به اعمال گذشته اش چه وظیفه ای دارد؟
ج: نمازهایش را باید قضا نماید ولی روزه هایش صحیح است.


سؤال 4. کسی که غسل جنابت را فراموش کرده یا ندانسته که غسل بر او لازم شده و بعد از چند روز یادش می‌افتد یا می‌فهمد ، آیا نماز و روزه او باطل است؟
ج: در صورت فراموشی ،نماز و روزه اش باطل است و باید اعاده بکند اما اگر ندانسته که غسل لازم شده و بعد متوجه بشود و یا بفهمد غسلی را که انجام داده باطل بوده است روزه هایی که گرفته صحیح است ولی نمازهایش را باید اعاده و قضا نماید.


سؤال 5. زنی که استحاضه کثیره شده ولی قدرت ندارد سه مرتبه در شبانه روز غسل نماید و این کار علاوه بر عسر و حرج به علت درد مفاصل برایش ضرر هم دارد ، در فرض مذکور آیا جایز است برای نمازهایش تیمم بدل از غسل نماید؟برای صحت روزه اش چطور؟
ج: به اندازه ای که عسر و حرج برطرف شود ، جایز است تیمم نماید.


سؤال 6. آیا استعمال قرص های ضد بارداری جهت به تأخیر انداختن زمان حیض برای اینکه بتواند عبادتی مثل روزه و اعمال حج و... را کامل انجام دهد جایز است یا نه؟
ج: بله جایز است.


سؤال 7. کسی که هر ده روز چند بار برای عیادت مریض یا زیارت ویا طبابت و درس و تدریس ویا سرباز است به پادگان می‌رود آیا لازم است که نمازش را در راه و مقصد تمام بخواند یا نه؟
ج: بلی اگر در هر ده روز دو بار سفر کند باید نمازش را تمام و روزه اش را بگیرد.


سؤال 8. اگر کسی به جایی سفر کند و نداند هشت فرسخ است بعد از طی مسافتی بداند که تا آنجا هشت فرسخ بوده است یا رفت و برگشت هشت فرسخ می‌باشد آیا نماز این شخص شکسته و روزه اش را باید افطار کند یا نه؟
ج: بلی هر جا فهمید باید شکسته بخواند و روزه اش را باید افطار کند و اگر احیاناً نمازش را تمام خوانده باید اعاده نماید و اگر بعد از وقت متوجه شود باید قضا نماید.


سؤال 9. آیا کسی که خودش نماز و روزه قضا به گردن دارد می‌تواند از طرف شخص دیگری اجیر شود؟
ج: ظاهراً مانعی ندارد.


سؤال 10. قضای نماز و روزه هایی که در اثر نافرمانی از پدر فوت شده ، آیا بر فرزند واجب است؟
ج: در این صورت واجب شدن قضاء معلوم نیست.ولکن احوط قضای اینهاست.


سؤال 11. کسی که پسر بزرگش در حال حیات پدر فوت کرده ،آیا نماز وروزه های قضاءشده پدر بر پسر دوم واجب می‌شود؟
ج: بلی لازم است و مراد از پسر بزرگ پسری است که در حین مردن پدر ، بزرگتر باشد.


سؤال 12. آیا وجوب خمس مانند وجوب روزه و نماز از ضروریات اسلام است که منکر آن کافر می‌شود؟
ج: هر حکمی که انکار آن مستلزم انکار خدا و پیامبر باشد مستلزم کفر است.


سؤال 13. بنده پسر بزرگ خانواده هستم و پدر و مادرم روزه قضاء دارند و من دائماً مریضم آیا قضای روزه آنان بر من واجب است یا خیر؟
ج: به نظر ما قضای عبادات مادر بر پسر بزرگ واجب نیست و البته بهتر است پسر بزرگ به جا آورد و اگر پسر بزرگ خودش مریض باشد می‌تواند شخصی را اجیر کند.


سؤال 14. اگر میتی پسر بزرگ نداشته باشد آیا بر دختر بزرگ قضای نماز و روزه پدر و مادر واجب است یا نه؟
ج: بنابر احتیاط واجب است.


سؤال 15. اگر زنی باردار باشد و آخرین ماه بارداری خود را سپری می‌کند و موفق به روزه گرفتن در این ماه مبارک به علت ضرر به جنین نشده ، وظیفه او آیا دادن یک مد طعام در هر روز است یا اینکه قضا هم واجب است؟
ج: قضا هم واجب است.


سؤال 16. وظیفه یک زن نسبت به قضای روزه ماه های قبل به دلیل قاعدگی چیست؟
ج: لازم است روزه را بخورد و بعد قضا نماید.


سؤال 17. اگر زنی تا به حال در ایام ماه مبارک رمضان مسأله استحاضه برایش عارض نشده بوده و در استحاضه مانند عادت ماهیانه عمل کرده و بعد از دو روز متوجه استحاضه بودنش شده.اکنون آیا (به علت ندانستن احکام شرعی خود) علاوه بر قضای دو روز روزه ، کفاره هم بر گردنش هست یا خیر؟
ج: قضا دارد نه کفاره.


سؤال 18. آیا تزریق آمپول روزه را باطل می کند یا نه؟
ج: آمپول ها بر سه قسم هستند:
قسم اول: آمپول هایی که مسکّن درد هستند ویا موضع را بی حس می کنند ، تزریق این قسم اشکال ندارد و آمپول های دوایی هم از این قسم هستند .
قسم دوم: آمپول تقویتی بدن می باشند که انسان با تزریق و استعمال آنها احساس ضعف نمی کند، استعمال این قسم برای روزه دار اشکال ندارد، گرچه احوط ترک اینگونه آمپول هاست.
قسم سوم : آمپول هایی که به جای خوراک می باشند و مغذی هستند ، استعمال این گونه آمپول ها بنابراحتیاط واجب ممنوع است و نباید روزه دار از این گونه آمپول ها تزریق نماید.


سؤال 19. اگر روزه دار بعد از طلوع فجر و اذان صبح از منزل خود مسافرت کند و پیش از اذان ظهر وارد وطن خود شود، با توجه به این که در مسافرت چیزی نخورده آیا می تواند آن روز را روزه بگیرد؟
ج: بلی، می تواند بلکه واجب است در چنین فرضی آن روز را روزه بگیرد و بعد از وارد شدن به شهر خود جایز نیست روزه ی خود را افطار کند و اگر در چنین فرضی افطار کند موجب کفاره می شود.


سؤال 20. در ماه مبارک رمضان هر گاه شخصی قصد مکانی را داشته باشد که چهار فرسخ فاصله دارد و اراده ی رجوع قبل از ده روز را هم داشته باشد آیا روزه ی او را صحیح می دانید یا نه؟
ج: باید روزه اش را افطار کند.


سؤال 21. وارد کردن ابزاری که خوردنی نیست مثل ابزار و آلات طبی به داخل دهان آیا موجب باطل شدن روزه می شود؟ فرو بردن آنها در بدن از طریق حلق یا اندام های تنفسی (مثل اندولسکپی و برونوسکپی) چطور؟
ج: داخل کردن چنین ابزاری به دهان مانعی ندارد و اما اگر به پایین تر از حلق وارد شود، روزه اش اشکال دارد.


سؤال 22. آیا استفاده از اسپری هایی که جهت درمان یا تسکین بیماری هایی مثل آسم برای بیماران تجویز می شوند موجب باطل شدن روزه است یا نه؟
ج: موجب بطلان روزه نمی شود.


سؤال 23. آیا کسی که قضای روزه ی واجب بر عهده دارد می تواند روزه ی مستحبی بگیرد؟
ج: چنین کسی نمی تواندروزه ی مستحبی بگیرد.


سؤال 24. در سال گذشته به دلیل مسافرتی که در آخر ماه رمضان به یک کشور عربی داشتم و هلال ماه شوال زود تر دیده شد، بیست و هشت روزاز ماه رمضان را درک کردم و روزه گرفتم آیا واجب است یک یا دو روز، روزه قضا کنم؟
ج: بلی واجب است.


سؤال 25. دختری که در سال اول تکلیف روزه ی خود را کاملا ً افطار کرده چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید روزه های خود را کاملا ً قضا کند یا کفاره هم لازم است؟
ج: اگر متوجه وجوب روزه بوده و قدرت گرفتن روزه داشته، علاوه بر قضا کفاره هم واجب است.


سؤال 26. اگر زنی به علت حاملگی یا شیر دادن به نوزادش نتواند روزه بگیرد:
  الف) آیا قضای روزه بر او واجب است یا نه؟
   ب) کفاره چطور؟
 ج) اگر بعدا ً در میان سال بتواند روزه ی قضا شده ی خود را بگیرد و نگرفته باشد آیا کفاره دیگری هم بر او واجب می شود؟
جواب الف: بلی واجب است.
جواب ب: در صورتی که روزه به حمل و یا کودک شیرخوار ضرر برساند، کفاره لازم است و اگر به خود شیردهنده ضرر بزند، کفاره لازم نیست.
جواب ج: بنابر احتیاط کفاره ی دیگری هم برای تأخیر قضا بدون عذر بدهد.


سؤال 27. کسی که روزه اش را با اکراه و زور دیگران افطار کرده آیا روزه اش باطل است؟
در صورت بطلان، روزه ی این شخص قضا و کفاره دارد یا نه؟
و اگر به کسی اجبارا ً چیزی بخورانند مثلا ً آب در گلویش بریزند تکلیف روزه اش چیست؟
اگر به زور آمپول خوراکی به او تزریق کرده باشند چطور؟
ج: در صورت اجبار روزه اش صحیح است و امّا در سایر موارد ذکر شده، روزه اش باطل می شود و باید از مفطرات دیگر اجتناب کرده و قضای آن روز را هم بگیرد.


سؤال 28. کسی که جایز است در مدینه ی منوره جهت گرفتن حاجت سه روز روزه ی مستحب بگیرد، آیا می تواند نیت روزه قضا کند؟
ج: بلی صحیح است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR