السلام علیک یا رسول الله (ص)


به مناسبت سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام مجلس عزا و سوگواری

در دفتر حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی برگزار می گردد.


زمان: جمعه 26 آبان به مدت سه روز از ساعت:10:30

 مبطلات روزه

چيزهائى كه روزه را باطل مى‏كند:

مسأله 1581 ـ نه چيز روزه را باطل مى‏كند:

اول : خوردن و آشاميدن .
دوم : جماع (نزدیکی).
سوم : استمناء . و استمناء آن است كه انسان با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد.
چهارم : دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم‏السلام.
پنجم : رساندن غبار غلیظ به حلق.
ششم : فروبردن تمام سر در آب بنابر احتیاط واجب.
هفتم : باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح .
هشتم : اماله كردن با چيزهاى روان .
نهم : قى كردن .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته مى‏شود :

 

1 ـ خوردن و آشاميدن :

مسأله 1582 ـ اگر روزه دار عمداً چيزى بخورد يا بياشامد ، روزه او باطل مى‏شود ، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل نان و آب ، چه معمول نباشد ، مثل خاك و شيره درخت ، و چه كم باشد یا زياد ، حتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد ، روزۀ او باطل مى‏شود ، مگر آنكه رطوبت مسواك در آب دهان به طورى از بين برود كه رطوبت خارج به آن گفته نشود .

مسأله 1583 ـ اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده ، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد ، و چنانچه عمداً فرو ببرد روزه‏اش باطل است ، و به دستورى كه بعداً گفته خواهد شد كفّاره هم بر او واجب مى‏شود .
مسأله 1584 ـ اگر روزه‏دار سهواً چيزى بخورد يا بياشامد ، روزه‏اش باطل نمى‏شود .
مسأله 1585 ـ احتیاط واجب آن استکه روزه دار از تزریق سرم و آمپولی که به جای غذا به کار می­رود خودداری کند، ولی تزریق آمپول دوایی و آمپولی که عضو را بی حس می­کند، اشکال ندارد.
مسأله 1586 ـ اگر روزه‏دار چيزى را كه لاى دندان مانده است عمداً فرو ببرد ، روزه‏اش باطل مى‏شود .
مسأله 1587 ـ كسى كه مى‏خواهد روزه بگيرد ، لازم نيست پيش از اذان دندانهايش را خلال كند ، ولى اگر بداند غذائى كه لاى دندان مانده در روز فرو مى‏رود ، چنانچه خلال نکند، روزه­اش باطل می­شود، خواه چیزی از آن فرو رود یا فرو نرود.
مسأله 1588 ـ فرو بردن آب دهان ، اگر چه بواسطه خيال كردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد ، روزه را باطل نمى‏كند .
مسأله 1589 ـ فرو بردن اخلاط سر و سينه ، تا به فضاى دهان نرسيده اشكال ندارد ، ولى اگر داخل فضاى دهان شود ، احتياط واجب آن است كه آن را فرو نبرند .
مسأله 1590 ـ اگر روزه‏دار بقدرى تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد می­تواند به اندازه­ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولی روزۀ او باطل می­شود و اگر ماه رمضان باشد باید در بقیۀ روز از بجا آوردن کاری که روزه را باطل می­کند خودداری نماید.
مسأله 1591 ـ جويدن غذا براى بچّه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند اينها كه معمولاً به حلق نمى‏رسد ، اگر چه اتفاقاً به حلق برسد روزه را باطل نمى‏كند، ولى اگر انسان از اول بداند كه به حلق مى‏رسد ، روزه‏اش باطل مى‏شود و بايد قضاى آن را بگيرد و كفّاره هم بر او واجب است .
مسأله 1592 ـ انسان نمى‏تواند براى ضعف روزه را بخورد ، ولى اگر ضعف او بقدرى است كه معمولاً نمى‏شود آن را تحمل كرد ، خوردن روزه اشكال ندارد .


2 ـ جماع (نزدیکی) :

مسأله 1593 ـ جماع روزه را باطل مى‏كند ، اگر چه فقط به مقدار ختنه‏گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد .

مسأله 1594 ـ اگر كمتر از مقدار ختنه‏گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد ، روزه باطل نمى‏شود .
مسأله 1595 ـ اگر شک کند که به اندازه ختنه‏گاه داخل شده يا نه ؛ روزۀ او صحیح است.
مسأله 1596 ـ اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد ، يا با او جماع نمایند، بطورى كه از اختيارش خارج شود روزه او باطل نمى‏شود ، ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا دیگر مجبود نباشد بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه او باطل است و همچنین اگر خودش از ترس جماع کند روزه­اش باطل می­شود.


3 ـ استمناء :

مسأله 1597 ـ اگر روزه‏دار استمناء كند یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید روزه‏اش باطل مى‏شود .

مسأله 1598 ـ اگر بى اختيار منى از انسان بيرون آيد ، روزه‏اش باطل نيست ولی اگر کاری کند که بی اختیار منی از او بیرون آید روزه­اش باطل می­شود.
مسأله 1599 ـ هرگاه روزه‏دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مى‏شود ـ يعنى در خواب منى از او بيرون مى‏آيد ـ بنابر احتیاط مستحب باید نخوابد ولی اگر بخوابد روزه‏اش باطل نمى‏شود .
مسأله 1600 ـ اگر روزه‏دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود ، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند .
مسأله 1601 ـ روزه‏دارى كه محتلم شده ، مى‏تواند بول كند و به دستوری که در احکام استبراء گفته شد، استبراء نماید، اگر چه بداند بواسطه بول یا استبراء كردن باقيمانده منى از مجرى بيرون مى‏آيد .
مسأله 1602 ـ روزه‏دارى كه محتلم شده اگر بداند منى در مجرى مانده و در صورتى كه پيش از غسل بول نكند ، بعد از غسل منى از او بيرون مى‏آيد ، بنابر احتياط مستحب باید پیش از غسل بول كند .
مسأله 1603 ـ کسی که می­داند اگر عمداً منی از خود بیرون آورد روزه­اش باطل می­شود، در صورتی که به قصد بيرون آمدن منى با کسی بازى و شوخى كند روزه­اش باطل می­شود و باید قضاء آن را به جا آورد، اگرچه منی از او بیرون نیاید و اگر منی بیرون آید علاوه بر قضا، کفاره نیز بر او لازم می­شود و درهر دو صورت در ماه رمضان باید در بقیۀ روز از آنچه روزه را باطل می­کند، خودداری نماید.
مسأله 1604 ـ اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن منى با زن خود بازى و شوخى كند ، چنانچه عادتش نیست که با بازی و شوخی منی از او خارج شود و قصد هم ندارد، اگر چه اتفاقاً منى بيرون آيد ، روزه او صحيح است . ولى اگر عادت دارد یا آن که قصد انزال داشته باشد، اگر چه منی از او بیرون نیاید، روزه‏اش باطل است .


4 ـ دروغ بستن به خدا و پيغمبر :

مسأله 1605 ـ اگر روزه‏دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و مانند اينها به خدا و پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و جانشینان پیغمبر علیهم­السلام عمداً نسبت دروغ بدهد، اگر چه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبه كند، بنابر احتياط روزۀ او باطل است، و دروغ بستن به حضرت زهرا سلام اللّه‏ عليها و ساير پيغمران و جانشينان آنان نیز همین حکم را دارد.

مسأله 1606 ـ اگر بخواهد خبرى را كه نمی­داند راست است یادروغ نقل کند، بنابر احتياط واجب بايد از کسی که آن خبر را گفته یا از کتابی که آن خبر در آن نوشته شده، نقل نماید.
مسأله 1607 ـ اگر چيزى را به اعتقاد اينكه راست است از قول خدا يا پيغمبر نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده ، روزه‏اش باطل نمى‏شود .
مسأله 1608 ـ بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبر روزه را باطل می­کند و چيزى را كه مى‏داند دروغ است ، به آنان نسبت دهد و بعداً بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده ، روزه او باطل است و باید بقیۀ روز را امساک کند و بعداً قضایآن را بجا آورد.
مسأله 1609 ـ اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمداً به خدا و پيغمبر و جانشینان پیغمبر نسبت دهد، روزه‏اش باطل مى‏شود ، ولى اگر از قول كسى كه آن دروغ را ساخته نقل كند، اشكال ندارد .
مسأله 1610 ـ اگر از روزه‏دار بپرسند كه آيا پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم چنين مطلبى فرموده‏اند و او جائى كه در جواب بايد بگويد نه، عمداً بگويد بلى ، يا جائى كه بايد بگويد بلى، عمداً بگويد نه ، روزه‏اش باطل مى‏شود .
مسأله 1611 ـ اگر از قول خدا يا پيغمبر صلی الله علیه و آله حرف راستى را بگويد، بعد بگويد دروغ گفتم و منظورش این باشدکه مضمون آن سخن اول را تکذیب کند يا در شب دروغی را به آنان نسبتى دهد و فرداى آن كه روزه مى‏باشد بگويد آنچه ديشب گفتم راست است، روزه‏اش باطل مى‏شود.


5 ـ رسانیدن غبار غلیظ به حلق :

مسأله 1612 ـ رساندن غبار غليظ به حلق هر گاه در حلق تبدیل به گِل شود و فرو رود روزه را باطل مى‏كند و در غیر این صورت روزه صحیح است، خواه غبار چيزى كه خوردن آن حلال است مانند آرد باشد يا غبار چيزى كه خوردن آن حرام است.

مسأله 1613 ـ هرگاه به واسطه باد یا جارو کردن زمین، غبار غليظی برخیزد و بر اثر عدم مواظبت به حلق برسد روزه‏اش باطل مى‏شود (به شرحی که در مسألۀ قبل گفته شد).
مسأله 1614 ـ احتياط واجب آن است كه روزه‏دار از کشیدن سيگار و تنباكو و سایر دخانیات، پرهیز کند، ولی رفتن به حمّام اشکال ندارد، هرچند فضای حمام را بخار گرفته باشد.
مسأله 1615 ـ اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند يا بى اختيار و بدون اراده غبار و مانند آن به حلق او برسد ، روزه‏اش باطل نمى‏شود .
مسأله 1616 ـ در جایی که احتمال می­دهد غبار یا دود به حلق برسد باید احتیاط کند ولی اگر یقین یا گمان داشته باشد به حلق نمی­رسد روزه­اش صحیح است.


6- فروبردن سر در آب

1617 – اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد اگرچه باقی بدن او از آب بیرون باشد، بنابر احتیاط واجب روزه­اش باطل می­شود. ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد، روزه باطل نمی شود.

1618_ اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعۀ دیگردر آب فرو برد روزه­اش باطل نمی­شود.
1619- اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه روزه­اش صحیح است.
1620- اگر تمام سر زیر آب برود ولی مفداری از موها بیرون بماند، روزه باطل می­شود.
1621- سر فرو بردن در مایعاتی غیر آب، مانند شیر برای روزه ضرری نداردبلکه اظهر این است که فروبردن سر در آب مضاف نیز روزه را باطل نمی­کند، اگر چه احتیاط در ترک آن است.
1622- اگر روزه دار بی­اختیار در آب بیافتدو تمام سر او را آب بگیرد یا فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد روزه او باطل نمی­شود.
1623- اگر به خیال این که آب سر او را نمی­گیرد، خود را در آب بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد روزه­اش اشکال ندارد.
1624- اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد یا دیگری به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است یا آن کس دست خود را بردارد، باید فوراًسر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد روزه­اش باطل می­شود.
1625- اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحیح است.
1626- اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد چنانچه روزه او مثل روزه ماه رمضان واجب معین باشد، روزه و غسل هر او باطل است و اگر روزه مستحب باشد یا روزۀ واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد، غسل صحیح و روزه باطل می­باشد مگر در قضاء روزۀ ماه مبارک رمضان بعد ازظهر که روزه و غسل هر دو باطل می­شوند.
1627- اگر برای آن که کسی را از غرق شدن نجات دهد، سر را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد روزه­اش باطل می­شود.


7 ـ باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح :

مسأله 1628 ـ اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند يا اگر وظيفه‏اش تيمم است عمداً تيمم ننمايد، در صورتی که روزۀ او روزۀ ماه رمضان و قضاء آن باشد، روزه­اش باطل است.

مسأله 1629- اگر در روزۀ واجبی غیر روزۀ ماه رمضان که وقت آن معین است تا اذان صبح عمداً غسل نکند و تیمم هم ننماید روزه­اش خالی از اشکال نیست و همچنین است در سایر روزه­های واجب که وقت معین ندارند.
مسأله 1630 ـ كسى كه در ماه رمضان جنب است و مى‏خواهد روزه بگيرد ، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم کند و روزه بگیرد و روزه­اش صحیح است و قضا ندارد ولی معصیت کرده است زیرا غسل را عمداً به تأخیر انداخته است.
مسأله 1631 ـ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند وبعد از يك روز يادش بيايد ، بايد روزه آن روز را قضا نمايد ، و اگر بعد از چند روز يادش بيايد ، باید روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد ، مثلاً اگر نمى‏داند سه روز جنب بوده يا چهار روز ، بايد روزه سه روز را قضا كند .
مسأله 1632 ـ كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل و تيمم وقت ندارد ، اگر خود را جنب كند ، روزه‏اش باطل است و قضا و كفّاره بر او واجب مى‏شود، ولی اگر برای تیمم وقت دارد چنانچه خود را جنب کند باید تیمم نماید و روزه بگیرد و روزۀ او صحیح است و قضا ندارد.
مسأله 1633 ـ اگر گمان کند که برای غسل وقت دارد و خود را جنب نماید و بعد بفهمد وقت تنگ بوده – چه جستجو کرده و چه نکرده – واجب است با تیمم روزه بگیرد و روزه­اش صحیح است.
مسأله 1634 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى‏داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمى‏شود، خواب بر او حرام است و نبايد بخوابد ، و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه­اش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مى‏شود .
مسأله 1635 ـ هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود ، چنانچه احتمال بدهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى‏شود جایز است بخوابد ولی احتیاط مستحب آن است که تا غسل نکند نخوابد .
مسأله 1636 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و می­داند یا احتمال می­دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى‏شود ، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ، روزه‏اش صحيح است .
مسأله 1637 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و می­داند یا احتمال می­دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى‏شود ، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند ، در صورتى كه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند روزه­اش صحیح است ولی بنابر احتیاط مستحب قضای آن روز را بگیرد و کفاره هم بدهد.
مسأله 1638 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و می­داند يا احتمال مى‏دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى‏شود ، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كند یا تردید داشته باشد که غسل کند یا نه، در صورتى كه بخوابد و بيدار نشود ، روزه­اش باطل است.
مسأله 1639 ـ اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد ، كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى‏شود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند ، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود ، بايد روزه آن روز را قضا كند و اگر از خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود ، قضای روزۀ آن روز بر او واجب می­شود و احتياط مستحب آن است که كفاره نيز بدهد .
مسأله 1640 ـ خوابى كه در آن محتلم شده، خواب اول حساب نمى‏شود و اگر پس از بیدار شدن دو مرتبه بخوابد، این خواب از نظر احکام گذشته خواب اول است .
مسأله 1641 ـ اگر روزه‏دار در روز محتلم شود ، واجب نيست فوراً غسل كند .
مسأله 1642 ـ هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده ، اگر چه بداند پيش از اذان محتلم شده ، روزه او صحيح است .
مسأله 1643 ـ كسى كه مى‏خواهد قضاى روزه ماه رمضان را بگيرد ، هر گاه عمداً یا سهواً تا اذان صبح جنب بماند روزۀ او باطل است.
مسأله 1644 ـ كسى كه مى‏خواهد قضاى روزه ماه رمضان را بگيرد ، اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده است و بداند پیش از اذان محتلم شده است، چنانچه وقت قضای روزه تنگ است، مثلاً پنج روز روزۀ قضای ماه رمضان دارد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده است بنابر احتیاط واجب باید آن روز را روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان هم عوض آن را بجا آورد و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست روزۀ او باطل است.
مسأله 1645 ـ اگر در روزه­های مستحبی عمداً تا اذان صبح باقی بر جنابت بماند، روزه­اش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که پیش از اذان صبح غسل کند.
مسأله 1646 ـ اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمداً غسل نكند یا اگر وظيفه‏اش تيمم است عمداً تيمم نکند ، روزه­اش باطل است.
مسأله 1647 ـ اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و برای غسل وقت نداشته باشد باید تیمم نماید و بنابر احتیاط واجب تا اذان صبح بیدار بماند و همچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه­اش تیمم باشد و اگر بخواهد روزۀ غیر ماه رمضان بگیرد، احتیاط آن است که تیمم یاغسل کند، خصوصاً در قضای روزۀ ماه رمضان.
مسأله 1648 ـ اگر زن در ماه رمضان نزدیک اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براى هیچکدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، روزۀ او صحیح است.
مسأله 1649 ـ اگر بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند ، اگر چه نزديك مغرب باشد ، روزه او باطل است .
مسأله 1650 ـ اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از يك روز يا چند روز يادش بيايد ، روزه‏هائى كه گرفته صحيح است .
مسأله 1651 ـ اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل کردن كوتاهى كند و تا اذان غسل نكند ، روزه­اش باطل است، ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلاً منتظر باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند روزۀ او صحیح است .
مسأله 1652 ـ اگر زنى كه در حال استحاضه است ، غسل­های خود را به تفصيلى كه در احكام استحاضه گفته شد بجا آورد ، روزه او صحيح است .
مسأله 1653 ـ كسى كه مسّ ميّت كرده ـ يعنى جائى از بدن خود را به بدن ميّت رسانده ـ مى‏تواند بدون غسل مسّ ميّت روزه بگيرد ، و اگر در حال روزه هم ميّت را مسّ نمايد ، روزه او باطل نمى‏شود .


8 ـ اماله كردن :

مسأله 1654 ـ اماله كردن با چيز روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد ، روزه را باطل مى‏كند .

 

9 ـ قى كردن :

مسأله 1655 ـ هرگاه روزه‏دار عمداً قى كند اگر چه بواسطه مرض و مانند آن ناچار باشد ، روزه‏اش باطل مى‏شود . ولى اگر سهواً يا بى اختيار قى كند ، اشكال ندارد.

مسأله 1656 ـ اگر در شب چيزى بخورد كه مى‏داند بواسطه خوردن آن ، در روز بى اختيار قى مى‏كند، احتیاط واجب آن است که روزۀ آن روز را قضا نماید .
مسأله 1657 ـ اگر روزه‏دار بتواند از قى كردن خوددارى كند ، چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد باید خودداری کند.
مسأله 1658 ـ اگر مگس در گلوى روزه‏دار برود ، چنانچه ممکن شود و آن را فرو نبرده باشد، باید آن را بیرون بیاورد و روزۀ او باطل نمی­شود ولی اگر بداند که به واسطۀ بیرون آوردن آن قی می­کند واجب نیست بیرون بیاورد و روزه‏اش صحيح است .
مسأله 1659 ـ اگر سهواً چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن به آخرین نقطه حلق يادش بيايد كه روزه است ، چنانچه ممکن باشد باید آن را بیرون بیاورد و روزه او صحيح است .
مسأله 1660 ـ اگر يقين داشته باشد كه بواسطه آروغ زدن ، چيزى از گلو بيرون مى‏آيد ، به گونه­ای که به آن قی کردن می­گویند نباید عمداً آروغ بزند ولى اگر يقين نداشته باشد اشكال ندارد .
مسأله 1661 ـ اگر آروغ بزند و چيزى در گلو يا دهانش بيايد ، بايد آن را بيرون بريزد ، و اگر بى اختيار فرو رود ، روزه‏اش صحيح است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

امام علی علیه السلام: مَنْ غاظَكَ بِقُبْحِ السَّفَهِ عَلَيْكَ، فَغِظْهُ بِحُسْنِ الْحِلْمِ عَنْهُ هر كس با زشتىِ سبكسرى تو را خشمگين كرد تو با زيبايى بردبارى او را به خشم آور غررالحكم / حدیث 8620
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR